Tilbake

Kostnad-3_2: Brutto investeringsutgifter til kommunal vei og gate per 100. innbygger

Kilde:

2022