Tilbake

Prod-6: Igangsettingstillatelser delt på befolkningsvekst.

Kilde: SSB

Indikatoren måler antall boliger som har fått igangsettelsestillatelse i kommunen for et gitt år i forhold til befolkningsendringen det siste året. Indikatoren måler dermed i hvilken grad tilbudet av boliger responderer på endringer i behovet for boliger. En høy verdi for denne indikatoren korresponderer med høy grad av boligvennlighet.

For kommuner med netto negativ endring i befolkningen vil ikke denne indikatoren gi relevant informasjon om hvordan kommunen tilpasser boligbyggingen til befolkningsendringene. For kommuner med negativ befolkningsvekst bruker vi derfor ikke denne indikatoren.

2021

Negativt for boligvennlighet

Positivt for boligvennlighet

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0