Boligvennlighets­kåringen

Boligvennlighetskåringen er en rangering av 119 norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Se her for endringer som er gjort i kåringen gjennom årene.

Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Norges eiendomsmeglerforbund (NEF).

Boligvennlighet deles inn i hovedtemaene tilrettelegging og boligbygging:

Tilrettelegging vurderer hvor godt kommunen tilrettelegger for boligbygging som planmyndighet og samfunnsutvikler.

Tid

Samling av 4 indikatorer som inneholder tidsbruk i plan- og byggesaksbehandling. Den gir et samlet bilde av hvor rask og effektiv kommunen er.

Les mer

Kostnad

Samling av 3 indikatorer som inneholder tilskudd og prising av tjenester. Den gir et samlet bilde over kommunenes kostnader i tilretteleggingen.

Les mer

Tilrettelegging for boligproduksjon

Samling av 3 indikatorer som måler behandling av plan- og byggesaker. Den gir et samlet bilde over kommunens tilrettelegging for boligproduksjon.

Les mer

Digitalisering

1 indikator som måler digital modenhet i byggesaksbehandling.

Les mer

Boligbygging måler boligutvikling i kommunen, som er resultatet av tilretteleggingen.

Boligproduksjon

Samling av 3 indikatorer som samlet sett viser kommunens faktiske boligbygging.

Les mer

Boligkjøp

Samling av 2 indikatorer som samlet viser kommunens resultat på boligkjøperes muligheter for å skaffe egnet bolig.

Les mer