Sortland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sortland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

118/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

117 / 119

1.1 Tid

115 / 119

1.2 Kostnad

56 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

111 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

111 / 119

2.1 Boligproduksjon

118 / 119

2.2 Boligkjøp

57 / 119