Sortland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sortland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

117/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

111 / 119

1.1 Tid

96 / 119

1.2 Kostnad

33 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

108 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

114 / 119

2.1 Boligproduksjon

113 / 119

2.2 Boligkjøp

73 / 119