Sortland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sortland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

89/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

59 / 119

1.1 Tid

109 / 119

1.2 Kostnad

98 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

34 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

107 / 119

2.1 Boligproduksjon

118 / 119

2.2 Boligkjøp

58 / 119