Fauske kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Fauske kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

17/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

16 / 119

1.1 Tid

28 / 119

1.2 Kostnad

1 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

70 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

29 / 119

2.1 Boligproduksjon

86 / 119

2.2 Boligkjøp

34 / 119