Fauske kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Fauske kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

46/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

42 / 119

1.1 Tid

63 / 119

1.2 Kostnad

28 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

52 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

62 / 119

2.1 Boligproduksjon

103 / 119

2.2 Boligkjøp

45 / 119