Lier kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lier kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

66/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

36 / 119

1.1 Tid

26 / 119

1.2 Kostnad

42 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

62 / 119

1.4 Digitalisering

50 / 119

2 Boligbygging

104 / 119

2.1 Boligproduksjon

66 / 119

2.2 Boligkjøp

105 / 119