Lier kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lier kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

64/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

10 / 119

1.1 Tid

46 / 119

1.2 Kostnad

35 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

7 / 119

1.4 Digitalisering

33 / 119

2 Boligbygging

118 / 119

2.1 Boligproduksjon

109 / 119

2.2 Boligkjøp

109 / 119