Lier kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lier kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

58/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

30 / 119

1.1 Tid

76 / 119

1.2 Kostnad

13 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

50 / 119

1.4 Digitalisering

24 / 119

2 Boligbygging

97 / 119

2.1 Boligproduksjon

36 / 119

2.2 Boligkjøp

108 / 119