Levanger kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Levanger kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

1/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

6 / 119

1.1 Tid

7 / 119

1.2 Kostnad

16 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

22 / 119

1.4 Digitalisering

82 / 119

2 Boligbygging

3 / 119

2.1 Boligproduksjon

1 / 119

2.2 Boligkjøp

47 / 119