Narvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Narvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

16/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

29 / 119

1.1 Tid

73 / 119

1.2 Kostnad

15 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

26 / 119

1.4 Digitalisering

54 / 119

2 Boligbygging

14 / 119

2.1 Boligproduksjon

101 / 119

2.2 Boligkjøp

5 / 119