Narvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Narvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

4/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

3 / 119

1.1 Tid

2 / 119

1.2 Kostnad

24 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

32 / 119

1.4 Digitalisering

22 / 119

2 Boligbygging

16 / 119

2.1 Boligproduksjon

76 / 119

2.2 Boligkjøp

18 / 119