Narvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Narvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

44/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

54 / 119

1.1 Tid

55 / 119

1.2 Kostnad

52 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

83 / 119

1.4 Digitalisering

23 / 119

2 Boligbygging

38 / 119

2.1 Boligproduksjon

105 / 119

2.2 Boligkjøp

24 / 119