Tromsø kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tromsø kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

46/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

81 / 119

1.1 Tid

86 / 119

1.2 Kostnad

25 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

110 / 119

1.4 Digitalisering

42 / 119

2 Boligbygging

20 / 119

2.1 Boligproduksjon

4 / 119

2.2 Boligkjøp

79 / 119