Tromsø kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tromsø kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

66/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

76 / 119

1.1 Tid

101 / 119

1.2 Kostnad

7 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

104 / 119

1.4 Digitalisering

35 / 119

2 Boligbygging

50 / 119

2.1 Boligproduksjon

12 / 119

2.2 Boligkjøp

91 / 119