Tromsø kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tromsø kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

56/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

82 / 119

1.1 Tid

71 / 119

1.2 Kostnad

38 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

110 / 119

1.4 Digitalisering

54 / 119

2 Boligbygging

28 / 119

2.1 Boligproduksjon

3 / 119

2.2 Boligkjøp

97 / 119