Harstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Harstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

42/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

10 / 119

1.1 Tid

27 / 119

1.2 Kostnad

1 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

52 / 119

1.4 Digitalisering

75 / 119

2 Boligbygging

111 / 119

2.1 Boligproduksjon

113 / 119

2.2 Boligkjøp

75 / 119