Harstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Harstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

15/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

14 / 119

1.1 Tid

45 / 119

1.2 Kostnad

1 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

58 / 119

1.4 Digitalisering

80 / 119

2 Boligbygging

54 / 119

2.1 Boligproduksjon

39 / 119

2.2 Boligkjøp

74 / 119