Harstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Harstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

55/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

70 / 119

1.1 Tid

32 / 119

1.2 Kostnad

36 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

105 / 119

1.4 Digitalisering

95 / 119

2 Boligbygging

42 / 119

2.1 Boligproduksjon

12 / 119

2.2 Boligkjøp

75 / 119