Halden kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Halden kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

14/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

38 / 119

1.1 Tid

20 / 119

1.2 Kostnad

93 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

4 / 119

1.4 Digitalisering

81 / 119

2 Boligbygging

6 / 119

2.1 Boligproduksjon

8 / 119

2.2 Boligkjøp

38 / 119