Vefsn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vefsn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

82/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

87 / 119

1.1 Tid

101 / 119

1.2 Kostnad

28 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

45 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

69 / 119

2.1 Boligproduksjon

117 / 119

2.2 Boligkjøp

22 / 119