Vefsn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vefsn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

13/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

33 / 119

1.1 Tid

33 / 119

1.2 Kostnad

54 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

33 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

12 / 119

2.1 Boligproduksjon

67 / 119

2.2 Boligkjøp

12 / 119