Vefsn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vefsn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

83/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

75 / 119

1.1 Tid

56 / 119

1.2 Kostnad

20 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

88 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

85 / 119

2.1 Boligproduksjon

107 / 119

2.2 Boligkjøp

39 / 119