kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

88/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

100 / 119

1.1 Tid

80 / 119

1.2 Kostnad

103 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

59 / 119

1.4 Digitalisering

56 / 119

2 Boligbygging

45 / 119

2.1 Boligproduksjon

98 / 119

2.2 Boligkjøp

10 / 119