Randaberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Randaberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

26/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

71 / 119

1.1 Tid

10 / 119

1.2 Kostnad

102 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

82 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

7 / 119

2.1 Boligproduksjon

35 / 119

2.2 Boligkjøp

12 / 119