Randaberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Randaberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

31/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

56 / 119

1.1 Tid

17 / 119

1.2 Kostnad

118 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

9 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

17 / 119

2.1 Boligproduksjon

16 / 119

2.2 Boligkjøp

40 / 119