Larvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Larvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

48/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

50 / 119

1.1 Tid

96 / 119

1.2 Kostnad

26 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

83 / 119

1.4 Digitalisering

2 / 119

2 Boligbygging

64 / 119

2.1 Boligproduksjon

47 / 119

2.2 Boligkjøp

59 / 119