Larvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Larvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

71/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

85 / 119

1.1 Tid

83 / 119

1.2 Kostnad

23 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

101 / 119

1.4 Digitalisering

15 / 119

2 Boligbygging

51 / 119

2.1 Boligproduksjon

41 / 119

2.2 Boligkjøp

55 / 119