Larvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Larvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

68/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

86 / 119

1.1 Tid

84 / 119

1.2 Kostnad

64 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

103 / 119

1.4 Digitalisering

15 / 119

2 Boligbygging

48 / 119

2.1 Boligproduksjon

41 / 119

2.2 Boligkjøp

55 / 119