Larvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Larvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

42/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

40 / 119

1.1 Tid

100 / 119

1.2 Kostnad

32 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

54 / 119

1.4 Digitalisering

1 / 119

2 Boligbygging

54 / 119

2.1 Boligproduksjon

53 / 119

2.2 Boligkjøp

60 / 119