Vennesla kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vennesla kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

86/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

94 / 119

1.1 Tid

35 / 119

1.2 Kostnad

57 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

107 / 119

1.4 Digitalisering

68 / 119

2 Boligbygging

70 / 119

2.1 Boligproduksjon

115 / 119

2.2 Boligkjøp

13 / 119