Vennesla kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vennesla kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

62/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

62 / 119

1.1 Tid

3 / 119

1.2 Kostnad

73 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

111 / 119

1.4 Digitalisering

79 / 119

2 Boligbygging

50 / 119

2.1 Boligproduksjon

77 / 119

2.2 Boligkjøp

34 / 119