Voss kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Voss kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

104/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

82 / 119

1.1 Tid

48 / 119

1.2 Kostnad

116 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

55 / 119

1.4 Digitalisering

15 / 119

2 Boligbygging

109 / 119

2.1 Boligproduksjon

81 / 119

2.2 Boligkjøp

99 / 119