Voss kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Voss kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

75/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

63 / 119

1.1 Tid

21 / 119

1.2 Kostnad

116 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

41 / 119

1.4 Digitalisering

63 / 119

2 Boligbygging

87 / 119

2.1 Boligproduksjon

45 / 119

2.2 Boligkjøp

99 / 119