Voss kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Voss kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

111/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

80 / 119

1.1 Tid

66 / 119

1.2 Kostnad

47 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

82 / 119

1.4 Digitalisering

51 / 119

2 Boligbygging

119 / 119

2.1 Boligproduksjon

111 / 119

2.2 Boligkjøp

112 / 119