Lindesnes kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lindesnes kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

79/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

105 / 119

1.1 Tid

94 / 119

1.2 Kostnad

104 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

76 / 119

1.4 Digitalisering

70 / 119

2 Boligbygging

20 / 119

2.1 Boligproduksjon

38 / 119

2.2 Boligkjøp

30 / 119