Lindesnes kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lindesnes kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

24/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

39 / 119

1.1 Tid

63 / 119

1.2 Kostnad

27 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

66 / 119

1.4 Digitalisering

67 / 119

2 Boligbygging

32 / 119

2.1 Boligproduksjon

64 / 119

2.2 Boligkjøp

25 / 119