Lindesnes kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lindesnes kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

102/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

97 / 119

1.1 Tid

90 / 119

1.2 Kostnad

88 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

61 / 119

1.4 Digitalisering

76 / 119

2 Boligbygging

86 / 119

2.1 Boligproduksjon

89 / 119

2.2 Boligkjøp

64 / 119