Frogn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Frogn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

107/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

67 / 119

1.1 Tid

98 / 119

1.2 Kostnad

91 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

3 / 119

1.4 Digitalisering

27 / 119

2 Boligbygging

118 / 119

2.1 Boligproduksjon

91 / 119

2.2 Boligkjøp

114 / 119