Frogn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Frogn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

118/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

111 / 119

1.1 Tid

106 / 119

1.2 Kostnad

70 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

114 / 119

1.4 Digitalisering

30 / 119

2 Boligbygging

114 / 119

2.1 Boligproduksjon

91 / 119

2.2 Boligkjøp

117 / 119