Frogn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Frogn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

71/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

66 / 119

1.1 Tid

78 / 119

1.2 Kostnad

56 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

56 / 119

1.4 Digitalisering

25 / 119

2 Boligbygging

73 / 119

2.1 Boligproduksjon

25 / 119

2.2 Boligkjøp

103 / 119