Nannestad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nannestad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

62/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

41 / 119

1.1 Tid

50 / 119

1.2 Kostnad

106 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

7 / 119

1.4 Digitalisering

20 / 119

2 Boligbygging

93 / 119

2.1 Boligproduksjon

50 / 119

2.2 Boligkjøp

97 / 119