Nannestad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nannestad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

70/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

52 / 119

1.1 Tid

40 / 119

1.2 Kostnad

77 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

72 / 119

1.4 Digitalisering

5 / 119

2 Boligbygging

94 / 119

2.1 Boligproduksjon

52 / 119

2.2 Boligkjøp

98 / 119