Nannestad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nannestad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

42/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

36 / 119

1.1 Tid

29 / 119

1.2 Kostnad

117 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

16 / 119

1.4 Digitalisering

9 / 119

2 Boligbygging

59 / 119

2.1 Boligproduksjon

35 / 119

2.2 Boligkjøp

81 / 119