Haugesund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Haugesund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

69/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

90 / 119

1.1 Tid

83 / 119

1.2 Kostnad

102 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

35 / 119

1.4 Digitalisering

30 / 119

2 Boligbygging

50 / 119

2.1 Boligproduksjon

57 / 119

2.2 Boligkjøp

36 / 119