Haugesund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Haugesund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

95/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

113 / 119

1.1 Tid

100 / 119

1.2 Kostnad

117 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

94 / 119

1.4 Digitalisering

34 / 119

2 Boligbygging

14 / 119

2.1 Boligproduksjon

88 / 119

2.2 Boligkjøp

5 / 119