Haugesund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Haugesund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

57/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

50 / 119

1.1 Tid

73 / 119

1.2 Kostnad

75 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

31 / 119

1.4 Digitalisering

16 / 119

2 Boligbygging

58 / 119

2.1 Boligproduksjon

98 / 119

2.2 Boligkjøp

21 / 119