Enebakk kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Enebakk kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

94/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

66 / 119

1.1 Tid

30 / 119

1.2 Kostnad

88 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

84 / 119

1.4 Digitalisering

9 / 119

2 Boligbygging

101 / 119

2.1 Boligproduksjon

68 / 119

2.2 Boligkjøp

100 / 119