Ås kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ås kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

66/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

86 / 119

1.1 Tid

64 / 119

1.2 Kostnad

101 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

71 / 119

1.4 Digitalisering

6 / 119

2 Boligbygging

55 / 119

2.1 Boligproduksjon

3 / 119

2.2 Boligkjøp

113 / 119